is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat is theosophie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles tegelijk hebben; de ondervinding moet hem leeren dat de lage genietingen steeds door smart worden gevolgd. Edele en reine daden en gedachten daarentegen worden voltooid door een geluk dat blijvend is. Oorzaak en gevolg zijn deelen van eenzelfde zaak; de eene moet noodzakelijk gevolgd worden door het andere.

Elke daad, elke gedachte zelfs moet dus haar gevolg hebben. Daar de natuur gaarne contant betaald wordt, komt het gevolg vaak reeds in hetzelfde leven. Wanneer dit niet mogelijk is, ontvangt de oorzaak haar tegenhanger in een ander leven.

Eerst wanneer alle daden, alle oorzaken door haar gevolgen zijn opgelost en de mensch zijn ontwikkeling heeft voltooid, kan hij zich boven de Reïncarnatie verheffen en een gebied ingaan van waar de aarde hem niet meer kan terugroepen.

Voor iemand die noch bizonder goed, noch bizonder slecht is, worden twee op elkander volgende levens door ongeveer 1500 jaren van elkander gescheiden. Wij zullen thans schetsen in welken toestand die 1500 jaren worden doorgebracht.

Vooraf moet ons evenwel een betuiging van het hart: Alle menschen zullen eenmaal het hoogste bereiken, hetzij in deze, hetzij in een volgende schepping. Al wat men vertelt van eeuwige verdoemenis, van een hel, waar pijnen zonder eind geleden worden of van een toornig god, is volmaakt onwaar en berust op een verkeerde uitlegging van bijbeltexten. Zulke ongerijmde toestanden kent de natuur niet.

Op het oogenblik van den dood, ziet de mensch in snel op elkander volgende beelden zijn geëindigd leven met de oorzaken, welke daarop inwerkten, voor zijn oog voorbijgaan. Hij herleeft in enkele