is toegevoegd aan uw favorieten.

Het licht van Azië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sinhahdnu, „die een leeuwenkinnebak heeft", grootvader van Siddhdrtha. Latere berichten verhalen van zijn boog, dat duizend mannen hem niet konden spannen en dat zijn schot 7000 mijlen ver gehoord werd. Bl. 23.

Sitd, „ploegvore", vrouw van Rdma. Zij volgde haren man in ballingschap, maar werd hem ontroofd door Ravana, op wien hij haar moest heroveren. Ofschoon zij door een vuurproef hare deugd bewees, werd zij door haren echtgenoot gewantrouwd en naar een klooster gezonden, waar zij moeder werd van Kusa en Lawa. Rama erkende deze zonen en riep zijn vrouw terug. Daar zij evenwel haren smaad niet kon vergeten, riep zij om hulp tot hare moeder, de aarde, die haar tot zich nam.

Si/ar, een driesnarige guitaar.

Skandka's, de vijf eigenschappen der zinnelijke wezens, de elementen van 't lichamelijk bestaan: nl. vorm, gewaarwording, waarneming, onderscheiding en bewustzijn. Rhys Davids, bl. 110 vgg.

Smriti, „herinnering", de overlevering, waartoe o. a. de hulpwetenschappen behooren, die noodig zijn om den Weda te verstaan, het werk van met hooger inzicht begaafde Rishi's. Bl. 91.

Soerma, een antimonium-praeparaat om de randen der oogleden mee zwart te kleuren.

Soma, de bedwelmende drank, in Indië uit sarcostemma viminale of asclepias acida, elders uit andere planten bereid; het voornaamste bestanddeel bij het heiligst offer.

Sóna, een rivier, die bij Pataliputra in de Ganges stroomt.