is toegevoegd aan uw favorieten.

Faustonderzoek. Goethe's Faust

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BANDEN VOOR DEN 28en JAARGANG.

Hiervoor worden tot 1 Februari bestellingen opge nomen. De prijs \an een bafrd is ditmaal f I.IO, franco per post.

Men gelieve spoedig te bestellen, daar niet meer banden worden aangemaakt dan het bestelde aantal.

Er zijn nog verkrijgbaar:

Banden voor den 27en jaargang (1917) ii 63 ets p. stuk. Banden v. „De kinderen v. Lucifer" & 50 ets p. stuk. Banden voor „Het mysterie en de

beteekeuis van den Bijbel" a 88 ets p. stuk.

De admin. van „L. en W."

AAN DE NIEUWE ABONNEES.

De nieuwe abonnees ontvangen de beide, reeds verschenen vellen van de bijlage Het leven van W. F. Meng, gratis bij dezen jaargang.

jaargang 1914

Van den jaargang 191-1 zijn nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. De jaargangen zijn volledig, doch niet ingenaaid. Voor onze abonnees is deze verkrijgbaar a 65 cent, franko per post.

Bestellingen te richten aan de Administratie van

„Licht en Waarheid".

PRACHTBANDEN VOOR DE BIJLAGE: Het mysterie- en de beteekeuis van den Bijbel door T. Troward.

Voor dit werk zijn nog slechts een beperkt aantal bandjes beschikbaar a 88 cents, franko per post. Men haaste zich dus te bestellen.

Opwekking en verzoek.

In dezen moeilijken tijd, met de geweldige stijging van papierprijzen en andere kosten, kan dit tijdschrift alleen voortgezet worden als het aantal abonnees flink toeneemt.

Lezers, steunt ons wat ge kunt en wint vooral nieuwe abonnees.

Aller medewerking is dringend noodig, wanneer men in het voortbestaan van „Licht en Waarheid" belang stelt.

Proefnummers staan tot ieders beschikking. Gaarne zenden wij nummers rechtstreeks aan de adressen, die men ons opgeeft.

Administratie „L. en W."