is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gravures van Engelsche parken bekijken en daarna jouw kaart van het landgoed. Men moet zooiets eerst problematisch bij wijze van scherts behandelen, de ernst zal wel komen.

Volgens deze afspraak werden de boeken opengeslagen, waarin men telkens den plattegrond eener streek en den aard van het landschap in hun eersten onbewerkten natuurtoestand zag en daarnaast op andere platen de veranderingen vond weergegeven die de kunst er in had aangebracht om het goede ervan beter te benutten of te vermeerderen. Van hier was de overgang tot het eigen landgoed en de eigen omgeving en tot wat men hieraan zou kunnen verbeteren, zeer gemakkelijk.

Het was nu een aangename bezigheid de door den kaptein ontworpen kaart tot grondslag te nemen; slechts kon men zich niet geheel losmaken van die eerste voorstelling, waarvan Charlotte destijds was uitgegaan. Toch vond men een gemakkelijker weg naar de hoogte; men wilde boven aan de helling, vóór een bekoorlijk boschje een klein lustslot bouwen, dat verband zou houden met het kasteel; uit de ramen van het laatste zou men het moeten kunnen zien, en evenzoo zou men van daaruit weer het kasteel en de tuinen kunnen bestrijken.

De kaptein had alles goed overwogen en uitgemeten en bracht ook den dorpsweg en den muur langs de beek weer ter sprake. Ik verkrijg, zeide hij, wanneer ik een gemakkelijken weg naar de hoogte aanleg, juist zooveel steenen als ik voor dien muur noodig heb. Zoodra twee dingen in elkaar grijpen, worden beide goedkooper en vlugger tot stand gebracht.

Maar nu, zeide Charlotte, komt mijn zorg. Er moet noodzakelijk een vast bedrag worden bepaald, en als wij eenmaal weten hoeveel voor een dergelijken aanleg noodig is, moeten wij dit verdeelen, zoo niet over weken, dan toch over maanden. De kas is onder mijn berusting, ik betaal de quitanties en houd zelf boek.

Je schijnt ons niet heel erg te vertrouwen, zeide Eduard.