Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT VAN DEÏÏSJT 12STHOXJD.

I.

Geschiedenis van het Aarkanaal vóór 1906 . blz. 1—6

Beheer door de steden Gouda en Amsterdam (1656—1823) „ 1

Beheer door het Heemraadschap van den Amstel en Nieuwer-Amstel

(1823—1905) n 2

Overeenkomst tusschen den Staat, de Provinciën Noord- en Zuid-Holland

en het Heemraadschap van den Amstel en Nieuwer-Amstel (1905—1906) „ 5

II.

Het Aarkanaal in provinciaal beheer van 1906 tot 1910 . blz. 7—18

Overgenomen werken 7

Onderzoek naar den toestand der kaden „ 9

Onderhoud in eigen beheer; toestand der werken ,11

Reglement van politie; snelvaren „ 11

Verordening op de kaden . „12

Besluit tot reconstructie der kaden ,,14

Begrooting van de reconstructie der kaden • „15

Uitvoering bestek n°. 1; omlegging van de kade langs den Geerpolder. „ 16 Uitvoering bestek n\ 2; verbetering van het kanaalgedeelte van Papenveer tot de Kattenbrug „16

III.

Beschrijving en toelichting van het ontworpen plan tot ■ verbetering van het Aarkanaal in het kanaalvak

van Aardam tot Papenveer blz. 19—40

Verbetering van het Aarkanaal; algemeene en plaatselijke belangen . . „19

Beteekenis van het Aarkanaal voor de binnenscheepvaart. „20

Ontworpen- kanaalrichting en hoofdafmétingen in het kanaalvak

Aardam—Papenveer „24

Locale verkeersbelangen in verband met den tuinbouw langs het

Aarkanaal • „27

Begrooting der ontworpen werken voor het kanaal vak Aardam—Papenveer;

vergelijking van het tegenwoordige met het vroegere plan .... „38

IV.

{Slotbeschouwing blz. 41—42

Bqlagen:

Situatie Aarkanaal en omgeving. (Schaal 1 : 50000.) Situatie Kanaalvak Aardam—Papenveer. (Schaal t : 2500.) Normaalprofielen. (Schaal 1 : 100.)

Sluiten