Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. De westelijke voorwal met kade, van de Aardammerbrug af tot de Rijnbrug, kadastraal bekend:

gemeente Ter Aar, Sectie A, n°. 2310; „ Oudshoorn, „ C, „ 978; en „ Aarianderveen, „ C, n°s. 755 en 1546, lengte 5733 M.

e. De Oostelijke voorwal met kade langs de zoogenaamde Waterkeering tusschen de Rijnbrug en het stoomgemaal Neptunus, kadastraal bekend: gemeente Aarianderveen, Sectie C, n'. 495, lengte 3392 M.

3. Duikers.

a. Houten grondduiker, liggende dwars onder het Aarkanaal, in de gemeente Aarianderveen, tusschen de Galgmolenbrug en de Scheeve Jaagbrug, tot vereeniging der beide gedeelten van den Noordeindschen polder.

b. IJzeren grondduiker, liggende als voren in de gemeente Aarianderveen, tusschen de Scheeve Jaagbrug en de Rijnbrug, tot vereeniging van den Kortsteker- en den Noordeindschen polder.

4. Bruggen.

a. Dubbele ophaalbrug, genaamd de Kattenbrug, in de gemeenten Nieuwveen en Ter Aar, liggende over het kanaal, met paal- en remmingwerken en opritten.

b. Vaste brug, genaamd de Schilkerbrug in de gemeente Ter Aar, liggende in den Westelijken rijweg langs het kanaal, met vleugels en opritten.

c. Enkele ophaalbrug over de Leidsche Vaart in de gemeente Ter Aar, bekend als de Vijfgatenbrug, liggende in den Westelijken rijweg langs het kanaal, met vleugels en opritten.

d. Dubbele ophaalbrug te Aardam, bekend als de Aardammerbrug in de gemeente Ter Aar, liggende over het kanaal, met ducd'alven, paaien remmingwerken en opritten.

e. Vaste brug te Aardam, in de gemeente Ter Aar, liggende in den Westelijken rijweg langs het kanaal, met ducd'alven, vleugels en opritten.

ƒ. Vaste brug tegenover het stoomgemaal Neptunus, in de gemeenten Aarianderveen en Oudshoorn, liggende in den Westelijken rijweg langs het kanaal, met vleugels en opritten.

g. Vaste brug, genaamd de Scheeve Jaagbrug, in de gemeente Aarianderveen, liggende in den Westelijken rijweg langs het kanaal, met vleugels en opritten.

h. Dubbele ophaalbrug, genaamd de Rijnbrug in de gemeente Aarianderveen, liggende over het kanaal, met vleugels en opritten.

5. Beschoeiingen en aanlegsteigers.

a. Beschoeiingen langs het kanaal mei, een totale lengte van 1610 M.

b. Beschoeiing in den Rijn voor de brugwachterswoning aan de Rijnbrug, lengte 14 M.

c. Lossteiger met verlengde beschoeiingen ten N.O. van de Kattenbrug, lengte 253 M.

d. Aanlegsteiger met verlengde beschoeiingen ten Z.W. van de Kattenbrug, lengte 72 M.

e. Aanlegsteiger met verlengde beschoeiingen ten N.W. van de Aardammerbrug, lengte 76,5 M.

ƒ. Aanlegsteiger langs de waterkeering ten N.O. van de Rijnbrug, lengte 60 M.

Sluiten