Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden worden als een bijzondere onderhoudspost voor „Vernieuwing van kunstwerken tot het Aarkanaal behoorende". Deze post voor het kanaal vak Aardam—Papenveer wordt begroot op ƒ 45 000, waarin tevens is opgenomen de bouw van eèn houten brug over de Kromme Aar tegenover de Schilkerbrug ter verbinding van den Schilkerpolder met den Bloklandschen polder, aan welke overbrugging groote behoefte bestaat en waarmede het locale verkeer nabij de groentenveilingen daar ter plaatse zeer gebaat zal zijn.

Sluiten