Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE Hc.

Maatschappijen die de gegevens hebben verstrekt voor de bepaling der bedrijfswinst in de jaren 1904 tot en met 1913.

Op 31 December 1913.

Aantal. —

Gestort Maatsch. verzekerd kapitaal. Ontvangen premiën. kapitaal.

Naamlooze Vennootschappen. . . 64 f 6 585 870 f 1080 771087 f 40 361 844

Onderlinge Maatschappijen ... 17 „ 139509 „ 151656296 „ 4892859

ti «i f a 7Qr, Q7Q f 1232 427 383 f 45 254 703

Algemeen totaal 81 1 0 wmi» l

Sluiten