Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechten, rechten die gebaseerd zijn op eene van kracht zijnde Wet. ')

Wij willen niet verder ingaan op de bezwaren die men, uit een juridisch oogpunt, tegen de bij art. 1 van de Wet gemaakte regeling zou kunnen opwerpen. Wij gelooven echter, dat de Staat, indien hij het voornemen koesterde om zich den eigendom van de mijnen, overeenkomstig de voorschriften van de Wet van 1810, te verwerven, niet de minste reden had om het systeem van concessies, zooals de Wet het ingesteld heeft, te wijzigen.

Een Koninklijk Besluit, dat aan het domein van den Staat de concessie der mijnen in Limburg verleende, zou aan den Staat tevens den wettigen eigendom van de steenkool-beddingen verschaft hebben, die hij nu eenmaal besloten was zich tot eigen exploitatie te reserveeren.

Deze op de beginselen van de Wet gebaseerde maat regel zou aan de Regeering het verwijt bespaard hebben van, door het weglaten van de formaliteiten die met de instelling van den mijneigendom gepaard moeten gaan, de waarborgen vertreden te hebben, die eene van kracht zijnde wetgeving, tot verzekering van de private belangen heeft vastgesteld.

*

* *

Toen hij er toe besloot, om voor den Staat de exploitatie van de Limburgsche mijnen te reserveeren, moest de wetgever zich ook bezighouden met het regelen van de rechten en schadevergoedingen welke de vigeerende Wet

1) Art. 17. L'acte de concession, fait après 1'accomplissement des formalités, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de leurs ayants droit, chacun de leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.

Sluiten