Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en werkelijk bestaan er weinig landen, waar het water zóó overvloedig, en tegelijkertijd zoo in harmonie is met de natuur en de verdeeling van het land. Het oostelijk watergebied heeft eene oppervlakte van 6000 vierkante werst, en al de waterwegen, die zich hier bevinden, vereenigen zich in het groote Saïmameer. Dit meer heeft slechts ééne enkele natuurlijke afwatering, welke wordt gevormd door de rivier Woeöksi. Vijf werst van waar deze haren loop begint is de beroemdste waterval van het noorden : de Imatra. De rivier, die bij haren aanvang eene breedte heeft van 1140 voet, vernauwt zich dicht bij den val tot 640 voet, doch moet zich dan eensklaps over eene lengte van ongeveer 35o meter, bij een val van 70 voet, door twee stile rotswanden heenwringen, tusschen welke per seconde gemiddeld 19,000 kubieke voet water naar beneden wordt gestuwd. Ik gebruik dit laatste woord liever dan ,,vallen", want uit de betrekkelijk geringe valhoogte heeft men reeds kunnen opmaken, dat de Imatra niet te vergelijken is bij andere watervallen, zooals b. v. die van den Rijn bij Schaffhausen. Het water loopt hier eerder dan dat het valt.

Boven den val, waar de bezoekers van Imatra des zomers gelegenheid hebben naar forellen te visschen, wordt de zuiging van het water aangetoond, reeds lang vóórdat de rivier door twee kale rotsen, in drie armen wordt verdeeld, die zich echter snel weder vereenigen, door het nu eens dwarrelen, dan weer voortvloeien in lange golfstrepen, van den stroom. Daar komt het water boven aan den val; voor de eerste maal spat het tegen de rotsen, bruischend eene golf vormend, die met groote snelheid en donderend geraas naar een anderen rotswand voortsnelt, om van daar naar een derde rotsblok te worden geworpen; hortend, schokkend, ziedend, spattend, schuimend, nu eens zigzag, dan weer recht uit, komt het water eindelijk met ontembare kracht naar beneden in een meertje, door hetwelk de rivier haren loop vervolgt. De lange witte streep schuim, die daarin nog op grooten afstand is wattr te nemen, getuigt van de vaart waarmede het

Sluiten