Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere plaatsen, zooals Sergiëfskaja, Strelna en Ligowa, welke in den winter verlaten zijn, doch thans, nu in de laatste acht dagen de boomen groen zijn geworden, langzamerhand beginnen bewoond te worden. Links van de plaats waar de rivier op eenmaal eene zeer groote breedte krijgt en zich tot baai vormt, is de ingang van het onlangs geopende zeekanaal.

De boot, is niet dóór het kanaal, maar langs den ouden waterweg verder gestoomd, ingehaald ondertusschen door talrijke torpedobootjes, die pijlsnel naar Kroonstad gaan, waar dezen zomer de vloot zal manoeuvreeren; de gele streep van opgespoeld zand hier en daar achter het roer, legt een zichtbaar bewijs af, dat het nieuwe kanaal voor diepgaande schepen waarlijk geene overbodige weelde is. Al is de baai in de nabijheid der stad ondiep, er heerscht toch een levendig verkeer. Het wemelt van kleine vaartuigen : Finsche 'schuiten die voornamelijk hout aanbrengen, ook kleinere Vreemde schepen, stoombooten, en de zon die nu en dan door de wolken breekt, verlevendigt het watertafereel, zoodat men het bijna jammer vindt, na vijf kwartier stoomens Peterhof te bereiken.

Het zomerverblijf des Keizers van Rusland is in den vollen zin van het woord een lusthof. Peterhof heeft zijn oorsprong te danken'aan het door Peter de Groote gebouwde slot, dat thans nóg het centrum vormt der verschillende parken en turnen, eene navolging van Versailles was, en het ook is gebleven, nadat Keizerin Katharina II het belangrijk heeft laten vergrooten. Wat voor het overige den aanleg der talrijke parken en waterwerken betreft, kan Peterhof alleen met Versailles worden vergeleken. Het is veel minder stijf dan Sans-Souci te Potsdam, (ofschoon men ook hier den stijl van Le Nótre duidelijk herkent) en biedt meer verscheidenheid aan dan de koninklijke tuinen in Engeland.

Men verhaalt dat, toen Keizerin Katharina II, voornemens zijnde het slot van Peterhof en de parken te verfraaien en uit te breiden, haren architect daarover raadpleegde, deze haar

Sluiten