Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Peter den Grootc in het marine-schilderen, toen deze zich te

Zaandam bevond.

De diepte van het Ladogameer is op sommige plaatsen 240 meter, doch er zijn ook vele klippen en zandbanken, zoodat de scheepvaart niet gemakkelijk is. Het meer beviiest gewoonlijk eerst tegen het midden van Januari, en is daarentegen eerst ijsvrij lang nadat het scheepvaartseizoen op de Nevva reeds begonnen is. De kapitein vertelt dat hij hier in het begin der maand Juni 11. nog tusschen de ijsschotsen

door moest varen.

Tegen half acht 's avonds zien wij vooruit aan den horizont land, en met den scheepskijker zijn duidelijk de witte torens van eene kerk waar te nemen. Dit is het klooster van Koniwetz, het eerste station der bedevaartgangers. Wij landen daar tegen 9 uur der avards.

De Finsche grens, die denkbeeldig door het meer van Ladoga loopt, ligt reeds uren achter ons, doch terwijl men overal elders in Finland bij den eersten oogopslag bemerkt bij een volk te zijn van geheel anderen aard dan de Russen, is hier nog alles Russisch. Toch heeft het iets vreemds als de touwen van het schip, bij het landen, door monniken worden opgevangen en om de palen van de landingsplaats geslagen; maar hoe kan het anders? Heer en knecht op dit eiland zijn monnik en kloosterbewoner. Hun aantal is circa drie honderd. Allen dragen dezelfde kleeding: eene lange zwarte jas (kaftan) met eenen lederen gordel om het lijf. Het verschil tusschen de hoogere en lagere geestelijken bestaat behalve in de stof der kleeding en in de mate van zindelijkheid waarin zij gehouden wordt, in het hoofddeksel. Bij de eersten is dit een hoed zonder rand van fluweel, bij de anderen eene muts, een soort kalotje, van dezelfde stof als hunne pij.

Een half uur na aankomst gaan wij de Kloosterkerk bezoeken, waar onze medepassagiers reeds zijn verzameld om de godsdienstoefening bij te wonen. Wij worden achtervolgd door eenen troep afzichtelijke bedelaars, ware lazzaroni, die van de bedevaart een winstgevend bedrijf maken. Hoe meer

Sluiten