Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwstijl, dwingt het ook den vreemdeling bewondering af.

De passagiers van de stoomboot worden bij de aankomst op Wallamo verwelkomd door een der voornaamste priesters van het klooster. Aangezien wij met hem nog nader kennis zullen maken, zij eene korte beschrijving van zijnen persoon veroorloofd. Onder het fluweelen hoofddeksel schitteren een paar donkere oogen ; hij draagt een knevel en een puntigen baard aan de kin. Zijn slim gelaat wordt omgeven door een dikkfcn haartooi, die hem tot beneden de schouders hangt. Men weet dat de geestelijken in Rusland, in tegenstelling met de Roomsch Katholieke priesters, het haar zoo lang mogelijk laten groeien. Terwijl bij de meeste monniken haaien baard in een vrij wanordelijken toestand zijn, ziet men dat bij hem daaraan zorgvuldig de hand wordt gehouden. De Russen gaan op hem af, kussen zijne hand, en daarna geeft hij hun door het maken van het kruis zijn zegen, waartoe hij als gewijde priester het recht heeft. En het zijn niet alleen de bedevaartgangers die om zijnen zegen vragen, ook de lagere monniken gaan telkens wanneer zij hem zien, voor dat doel naar hem toe, gelijk ik nader herhaaldelijk gelegenheid had op te merken.

Hij is de kasnatcheï (rentmeester) van het klooster. Hij verwelkomt ook ons als vreemde bezoekers en beveelt dat onze bagage naar cel nummer zooveel worde gebracht. Daarna voert hij ons rond op het ruime kloosterplein, dat met kleinere kapellen is voorzien, en waarop ook eene monsterklok, een meesterstuk van gietwerk, tusschen vier spijlen hangt. Na van den vriendelijken man tot den volgenden dag afscheid te hebben genomen, gaan wij naar de ons aangewezen cel, aan den ingang waarvan een monnik staat, die ons moet bedienen, en dag en nacht voor onze deur de wacht houdt. De cel is natuurlijk hoogst eenvoudig: vier kale muren, een tafel, twee stoelen en vier zeer harde bedden vormen het eenig huisraad. Om zich te wasschen moet men zich naar eene, voor alle kloostersbezoekers, gemeenschappelijke kamer met vrij primitieve waschinrichting begeven.

Sluiten