is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het licht gegeven zonder voorafgaande censuur. Te St. Petersburg zien ongeveer 200 dagbladen en tijdschriften, te Moskou het licht. In de provinciën is het aantal veel geringer. In het geheel worden aldaar 504 periodieke geschriften uitgegeven, nl. 346 dagbladen en 158 tijdschriften. De meeste couranten (235) hebben een staatkundig en letterkundig karakter, 81 behandelen godsdienstige zaken, 20 het onderwijs en de paedagogie, even zoovele den landbouw, de overige het rechtswezen, de stedelijke en provinciale admininistratie, handel en nijverheid, genees- en heelkunde enz. Te Moskou zal binnenkort een dagblad het licht zien dat zich uitsluitend met de belangen van den adel zal bezighouden.

Van deze 504 provinciale dagbladen, waarvan er 419 in eigenlijk Rusland en in Polen, en 85 in Finland worden uitgegeven, verschijnen er 70 dagelijks, 165 éénmaal, 3o driemaal, 2 viermaal, 1 vijfmaal per week, 60 om de veertien dagen, 70 eenmaal per maand, 8 om de twee maanden, even zoovele tienmaal per jaar, en de overige op ongezette tijden.

een artikel "De periodieke letterkunde in Rusland in het jaar 1854". Volgens dat artikel waren de onderstaande cijfers ontleend aan het „Magazin für die litteratur des Auslandes" No 55 (9 Mei 1854), hetwelk deze geput had uit de Januari aflevering van het russisch tijdschrift van het Ministerie van Onderwijs. Deze cijfers toonen aan dat in 1854 in Rusland in het geheel verschenen 95 nieuwsbladen en 66 tijdschriften en verhandelingen van geleerde genootschappen, waarvan in de :

Russische taal 67 N. 48 T.

Hoogduitsche i5 10

Fran-sche „ 2 6

Engelsche 3 —

Poolsche 1 —

Jtaliaansche 1 —

Grusinische — 2

Lettische 2 —

Russische en Hoogduitsche taal 3 —

Russische en Poolsche ,, 1 —

93 66