is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Russische vrouwen, uit de groote wereld, ofschoon niet allen wereldbekende namen hebben als Lidia Paschkof en mevrouw Novikof, een meer onafhankelijk standpunt innemen dan hare zusters in andere Europeesche landen.

Terwijl het Ehret die Frauen van Schiller mij voor den geest zweeft, doch tegelijkertijd er aan gedachtig dat bei den Rosen stets die Domen stelin, wil ik trachten een woord te wijden aan de Russische vrouw, d. w. z. aan de grande dame, want de boerenvrouw vormt in dit opzicht een te scherp contrast, dan dat men beiden in éen adem zou kunnen noemen. Voor heden zij het mij vergund het model deiRussische ,,mevrouw te ontleden.

In het buitenland zal men haar min of meer excentriek vinden. In Duitschland zal men meenen, dat zij niet bescheiden genoeg is; in Engeland wellicht een shocking mompelen als zij, op vrijmoedige wijze gezeten, de eene cigarette na de andere rookt; in Frankrijk zal zij het best begrepen worden, ofschoon, terwijl zij zeer zeker het neusje optrekt voor de Fransche „vrouw van zaken", de faubourg St. Germain de Russin niet deftig genoeg zal achten ; in Holland zal men haar in het algemeen waardeeren en, de eigene Hollandsche vrouw... nog meer.

De Russin is niet geaffecteerd. Zij is wars van alle Schwartnerei. Zij is nooit langer geëngageerd dan zes weken, en dit wijst op haren praktischen geest in het algemeen. Haar goed hart en eene zekere bekoorlijkheid maken dat men haar veel vergeeft, hetwelk men in andere^vrouwen zou veroordeelen; zij is doorgaans goed gehumeurd, houdt er van dit te toonen en in het algemeen van de aandacht te trekken. Wel verre van de onderdanige dienaresse van haren echtgenoot te zijn, streeft zij er naar zijn eerzucht aan te wakkeren, met hem te schitteren en vooral op het gebied van den geest, zijne wederhelft te zijn. Zij slaagt er zelfs niet zelden in haren man in de schaduw te stellen, en dit mishaagt haar niet al te zeer.

„Wie is die meneer?"