Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of andere plaats aan den Tschoegor, vervolgens in de lente per stoomboot naar het dorp Viski aan de monding der Petschora, om eindelijk met de stoomboot Nordenskjöld naar Europa, gewoonlijk naar Bremen of Hamburg, te worden vervoerd.

Deze Siberische handelsweg over land is derhalve lang en moeielijk, maar in elk geval baart hij den ondernemer niet zoo dikwijls teleurstellingen als met den zeeweg het geval is. Toch begrijpt men licht dat in deze omstandigheden een plan als dat van den heer Golochwastoff, tot het aanleggen van een Obi-spoorweglijn langs welke de Siberische producten in 3o dagen van de Obi na'ar Europa zouden kunnen vervoerd worden, in hooge mate de aandacht trekt in Rusland.

Handel en nijverheid zijn in Siberië wel is waar nog weinig ontwikkeld, doch het te ontginnen gebied is zóó groot dat elke uitbreiding reeds geheel andere cijfers omtrent den oeconomischen toestand zoude te aanschouwen geven, dan die waaraan wij tot dusver gewend zijn.

In tegenstelling van vroegere eeuwen, gaat in onzen tijd de beschaving van het westen naar het oosten. Het westelijk gedeelte van Siberië levert den ook reeds tegenwoordig meer punten van overeenkomst op met Europa dan het verre oosten. Genoemd mogen worden de provinciën Tobolsk en Tomsk; de handel concentreert er zich op de missen, waarvan die van Tumene en Tomsk de voornaamste zijn. Van eerstbedoelde stad, aan deToera gelegen, gaat de scheepvaartbeweging naar de Obi, de Prtitsch en hare zijrivieren. Tumene vormt het centrum van een nijverheidsgebied. Er zijn scheepswerven, leerlooierijen, eene lakenfabriek, glasblazerijen, touwslagerijen, men vervaardigt er karren, sleden en landbouwwerktuigen, en er zijn goederen-entrepots voor hetgeen zoowel op de plaats zelve wordt vervaardigd als van verre komt. Het aantal inwoners is ongeveer 16,000.

Tomsk, aan de rivier de Tom, heeft 3o,ooo inwoners. Deze stad is het middelpunt van de districten van Altaï, Barnaoel en Bi'ïsk. Hier wonen de eigenaars der Siberische

Sluiten