is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besturen van de spiegelgladde hoogte in pijlsnelle vaart naar de lange effene baan aan den voet des kunstmatigen ijsheuvels glijdende, zelfs hij, die dat niet kan, doch zich laat besturen door een huurling op schaatsen achter den slede, ziet neder op de zoogenaamde montagnes russes, met hunne karretjes op rails, als een schilder op eene slechte photographie van zijn meesterstuk, als een jockey op het ros van een zondagsruiter.

Op het eiland Kamenni Ostrof is de club der St. Petersburgsche liefhebbers (nagenoeg allen niet-Russen) van deze sport. Elk heeft zijn eigene sleden, gewoonlijk twee : eene kleine en eene grootere, die hij zelf bestuurt. Dat dit besturen handigheid vereischt laat zich begrijpen. Elke aanraking van het ijs met de hand of met den voet doet de slede in de vaart van richting veranderen. Oefent men zich alleen in het afglijden van den berg, gewoon zittende, plat voorover liggende, op de kmeen vooruit of achtei uit, zelfs staande, dan wordt de kleine slede gebruikt. De grootere dient indien men eene dame als passagier wil medenemen. De bestuurder zit dan in gewone houding vóór op, en achter hem knielt de passagier. Er zijn echter talrijke variatien op elk dezer thema's uit te voeren. Ook glijdt men in gezelschap, in ,,omnibus", van 5 a personen den berg af. Het is eene gezonde sport, die lang niet zoo gevaarlijk is als zij er uitziet, doch die vaardigheid en oefening vereischt als trouwens elke andere.

Het gaan op sneeuwschoenen is eene geheel oijzondere soort van sport. Te St. Petersburg wordt deze slechts door enkele buitenlanders en alleen uit vermaak beoefend. Laat mij eene beknopte beschrijving geven van een winterdag, op sneeuwschoenen doorgebracht.

's Ochtends wijst de thermometer twaalf graden. De voorbijgangers hebben rijp aan den baard, alle paarden zien wit, de sneeuw is glad en over dit alles schijnt vroolijk de winterzon.

Om 11 uur staan er drie troika's voor de deur. De