Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachten staat.

De Kaspische zee is wat men gemeenzaam noemt, een lastig vaarwater. Velen hebben zich te Bakoe ingescheept om Enseli te bereiken, doch zijn binnen eenige etmalen te Bakoe teruggekeerd, omdat zij niet op de bestemde plaats konden landen. En, zoo al de passagier aan wal kan komen gebeurt het dikwijls dat zijne bagage weder naar Rusland gaat, op hoop van zegen voor een volgende maal, welke zegen vaak eerst verleend wordt nadat de goederen de reis drie, viermaal heen en weder hebben gemaakt. Indien iemand vraagt waarom er, onder zulke omstandigheden, geene behoorlijke landingsplaatsen in de havens der Kaspische zee worden gemaakt,dan zou men hem kunnen antwoorden : „vrager! gij houdt geene rekening met Centraal-Aziatische toestanden."

De stoombooten van de door de Russische regeering gesubsidieerde maatschappij Kawkas en Merkur, die van Petrowsk en Derbend komen, vertrekken van Bakoe naar Enseli Zondag avonds of eigenlijk Maandag ochtend te één uur na middernacht, in den zomer elke week, in den winter om de veertien dagen. De voorzichtige reiziger zal, alvorens zich in te schepen, Perzisch geld gewisseld hebben bij de geldwisselaars, die aan de kade te Bakoe hunne kantoren hebben. De in Perzië gangbare munt is i kran = fl. o.36, volgens den tegenwoordigen koers; tien kran = i toman. Liever dan zoogenaamd zilvergeld te nemen, dat hem verplicht de handen te wasschen zoodra hij eenige tientallen stukken heeft aangeraakt, zal hij zich, zoo mogelijk, voorzien van bankbiljetten van de Imperial Bank of Persia. Voorloopig intusschen is het geraden een weinig zilvergeld bij zich te hebben, omdat de bankbiljetten op dit oogenblik nog niet overal in Perzië worden aangenomen.

De overeenkomst tusschen het Engelsche woord travel en het Fransche travailler zal door menigeen reeds zijn opgemerkt. Kan de reiziger in Europa zich daarbij onmiddellijk het Latijnsche transvolare, travolare „ijlen, vliegen te paard, te voet, per schip", voor den géést roepen, hij die naar

33

Sluiten