Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levendig verkeer. Op het steile pad volgt de eene karavaan de andere. De nieuweling in Perzië, die op zijnen tocht eene karavaan tegenkomt, ziet met verwondering hoe de lastdieren van eene handbreedte gronds partij trekken om er den voet op te plaatsen, bij het passeeren van eene in tegenovergestelde richting komende karavaan, die zich tegen den rotswand moet drukken. Maar met niet minder verbazing vraagt hij zich af, hoe het mogelijk is dat zulk een pad nog voortdurend gebruikt wordt als handelsweg. Dier en mensch werken zich naar boven in het zweet huns aanschijns en met den dood vóór oogen. Van den omweg van Païtschinar naar Aga baba over het dorp Bikendeh wordt alleen in den winter gebruik «emaakt, en zulks nog gewoonlijk niet dan nadat het bekend is geworden dat eenige karavanen op den Charsan zijn verongelukt. Bijna eiken winter komen er daar een aantal menschen en dieren om het leven. De laatsten gaan steeds vooruit; verliezen zij het pad, dan verdwijnen zij eensklaps in de sneeuw, die zich opent als eene kaak des doods.

Ofschoon de omweg over Bikendeh niet over zulke hooge punten gaat als de weg over den Charsan-pas, zoo is eerstgenoemde toch ook gevaarlijk genoeg. Het pad, dat zich om de verschillende bergen naar Bikendeh slingert, is uiterst smal, en dewijl, zooals gezegd, van dit pad alleen in den winter gebruik wordt gemaakt, heeft de reiziger veel koude uit te staan op het hooge plateau tusschen Bikendeh en Aga Baba, waar het paard tot aan de knieën in de sneeuw zakt, en een ijzige wind u aansnerpt.

Bikendeh ligt niet aan den postweg, en er is dus geen tscliappar chane. De vroegere gouverneur van Ghilan: Hissam es Sultaneh („de sabel van het koninkrijk") heeft er een klein huis, dat hij ter beschikking stelde van Europeesche reizigers, die te Rescht (de residentie des gouverneurs van Ghilan) hem hunne opwachting hadden gemaakt. Hij heeft in Europa gereisd, en zijne smaken hebben zich eenigszins naar de onze gevormd. Als gouverneur van Ghilan is hij eerst zeer onlangs vervangen door zijnen broeder Moajede

Sluiten