Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen zin van het woord kan echter niet eerder gesproken worden, dan sedert een dertigtal jaren.

In 1858 had de stad eene oppervlakte van ruim 8o,oooM2.; zij bevatte ongeveer honderdduizend inwoners. In 1873 had hare oppervlakte zich nagenoeg verdubbeld, evenals hare bevolking. Daarna heeft zij zich voortdurend uitgebreid, vooral in de laatste jaren, zonder dat tot dusver hierin stilstand te bespeuren is. In 1858 had de vesting van Teheran zes poorten, thans bezit zij er twaalf, en de barre grond buiten de stadswallen verandert reeds hier en daar in tuinen en landgoederen.

De uitbreiding heeft voornamelijk plaats in de richting van de noordelijk gelegen Europeesche wijk.

De oude stad is eene aaneenschakeling van nauwe, zich kronkelende doorgangen, tusschen de vensterlooze muren der huizen. De stadsreiniging geschiedt daar alleen door de honden; zij zijn er zoo mogelijk nog talrijker dan te Konstantinopel. De toestand van den openbaren weg is dan ook noch te beschrijven, noch door den Europeeschen lezer te begrijpen. Des zomers heerscht er eene verpestende lucht van al het afval en het vuil, dat op de straten wordt geworpen, en wordt de ademhaling bemoeielijkt door het stof. Des winters helpen zelfs geen zeer hooge overschoenen.

De bazaars zijn uitgestrekte overdekte gewelven, aan beide zijden voorzien van, aan den vóórkant geheel opene, winkels en werkplaatsen. Elk vak heeft er een bijzonder kwartier; de Perzische werkman verricht zijnen arbeid naast zijnen concurrent. In de winkels vindt men de tabak van Shnaz naast het suikerbrood van Marseille, borduursels van Boechara naast glaswerk uit Oostenrijk, opium van Ispahan, Manchester katoenen goederen, zijden stoffen van Lyon en Java-thee, leder en vruchten, kortom alle in het Oosten gewilde artikelen. Er heerscht van 's ochtends vroeg tot zonsondergang eene levendige drukte en gewoel. Koopers en veikoopers, leegloopers, lastdragers, mollahs, mirza's, muildieren, ezels, kameelen, paarden en nu en dan een groot heei in zijn iijtuig

Sluiten