Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

annexée et maintenant « le jour commence a poindre en Oriënt». Que personne n'objecte que c'est un peuple grecorthodoxe qui règne la-bas. Un certain dédain est permis pour les questions de dogmatique, qui divisent nous autres chrétiens, aussitót que les idees larges surviennent, que les comparaisons s'imposent entre une philosophie d'égoïsme fanatique, et une autredonlle Maitre prcchait comn.e piincipe: « Aimez-vous les uns les autres » .

Pour acquérir ces idées-la, pour trouver de pareilles comparaisons, un voyage en Asie centrale vaut de 1 or.

REIS VAN PEKING DOOR MONGOLIË EN SIBERIE

Haarlem i3 Juin i8g6 Toen ik verleden jaar mij gereed maakte om uit Shanghai naar Peking te vertrekken, ontving ik een brief van Baron Schenck, den Duitschen gezant te Peking, dien ik vroeger in Perzië gekend had, en die in China onze belangen waarnam. Deze brief gaf mij eenige inlichtingen omtrent de reis naar Peking, en eindigde in een post-scriptum met de woorden: «Lasciate ogni speran\a voi ch' entrale."

Ik heb mij gedurende mijn verblijf te Peking dikwijls deze woorden herinnerd. Inderdaad, wanneer men van de Settlements in de Chineesche havens naar Peking komt, kan men gerust de vergelijking gebruiken van hemel en het onderaardsche. In de Settlements vindt men al de gemakken van het Europeesche leven, terwijl men in Peking alles ontberen moet.

Volgens eene tractaatsbepaling tusschen China, eenerzijds en Frankrijk en Engeland ander,, rijds zouden de legatiën te Peking, na den oorlog van x861, niet buiten de stad bij elkander worden gevestigd, maar onder de muren van het

Sluiten