Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dusver oog het bezwaar, dat volgens hunne manier van zien, elke berg bewoond wordt door geesten, welke in hunne rust niet mogen worden verstoord. Dit vooroordeel belem mert elk initiatief lot mijnontginning in China.

Het vervoermiddel langs bedoelden weg is de chineesche kar en het lastdier. Het transport van steenkolen naar Peking houdt vele lieden bezig en is zeer kostbaar.

De afstand van Peking tot Kalgan is 3c>5 chineesche li of 200 kilometer. De weg loopt langs de voigende plaat¬

sen: (afstand) [geraamd] getal

li inwoners

Guanshi 70

Nanko 35 10000

Tshadow 33

Gwaï laï 40 40 000

Shahtchine 45 5o 000

Dzi Ming li 40

Suan chwoa foe 60 15o. 000

Kalgan (chineesch Djandja ko) 70 80. 000

395

Gelijk reeds kan worden opgemaakt uit de geschatte cijfers aangaande het aantal inwoners van sommige der bovenbedoelde plaatsen, is de bevolking dezer streek zeer dicht. Langs den geheelen weg is dan ook een druk verkeer van voetgangers, karren en karavanen. Gedurende vier dagen ontmoette ik drie karavanen van minstens 200 kameelen, welke thee naar Rusland vervoeren, die van het centrum van China (Hankow) via Tientsin, Kalgan Oerga en Kiachta gaat.

Thee van Aankow naar Moskou is thans nog zes maanden onderweg.

Voorts heeft langs de route Peking-Kalgan vervoer plaats van huiden, wol, stroopapier, ijzerwerk en andere artikelen.

De dichte bevolking leeft in de meest volslagen armoede; talrijk is het aantal menschen, die zich bezighouden met het oprapen van mest, om dien voor brandstof te ver-

Sluiten