is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uniform, als het ware een triomfrok, aan. Bij aankomst echter zouden de menschen, die hij getuchtigd had, met hem schertsen en theedrinken.

Zeer dikwijls gebeurde het, dat wij groote kudden antilopen en gazellen ontmoeten, en ook niet zelden werd een karavaan kameelen verstoord door den stoet waarmede ik reisde. Dan liepen de kameelen tot groote ergernis van hunne drijvers rechts en links door elkander, hetgeen mijne Mongolen niet weinig amuseerde. Men staat verbaasd over de snelheid waarmede het kameel over den weg gaat wanneer het wil.

Voor zijne veiligheid behoeft de reiziger in Mongolië niet bevreesd te zijn. Men had mij aangeraden steeds een revolver bij de hand te houden, doch ik heb dtze niet noodig gehad. Wanneer de reiziger over iets zou willen klagen, dan zou het zijn over zijne al te groote bewaking. Dag en nacht is hij een voorwerp van studie, geen oogenblik wordt hij alleen gelaten en alle zijne bewegingen worden nauwlettend en met nieuwsgiergheid gadegeslagen. Nooit kon ik 's nachts wakker worden of ik zag twee Mongoolsche oogen op mij gevestigd.

De eenige plaats der vermelding waard onder de 47 stations, welke Kalgan van Oerga scheiden, is het op halfweg gelegen Chontshi, waar zich een buddhistische tempel bevindt: eene verzameling van tien steenen huizen gebouwd in Chineeschen stijl. Een aantal Llama's, met kaal geschoren hoofd') en een rooden doek over den langen kaftan, verrichten er de gebeden en houden de wacht bij de buddhistische beelden.

Oerga, de hoofdstad van Mongolië, ligt aan de rivier Tola, die zich vereenigt met de Orgon en de Selenga en naar het meer van Baïkal vloeit. De stad — indien deze verzameling van mongoolsche houten woningen, bewoond door Llama' s, aldus mag worden geheeten — telt met het chineesch kwartier ongeveer 40 000 inwoners en heeft eene 1) De Mongolen dragen over het algemeen de vlecht op Chineesche wijze.

49