is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindelijk, 100 werst buiten deze stad, den trein.

De afstand van Krasnojarsk tot Tomsk is over 2 5 stations : 556 werst. Bij het tweede station na Atchinsk bereikt men het gouvernement Tomsk. De oppervlakte van dit gouvernement bedraagt 759,068 kwadraat werst, waarvan een groot gedeelte wordt ingenomen door het Altaï gebergte.

De voornamste rivier is de G'oi De bevolking van het gouvernement bedroeg op 1 Januari 1896: 1.700.000 zielem De universiteitsstad Tomsk met 5o.Öoo inwoners is goed gebouwd, heeft een aantal geplaveide straten met houten trottoirs. Er is een archeologisch museum. De stad is een handelscentrum niét alleen voor westelijk doch ook voor oostelijk Siberië, en gaat, niet minder dan Irkoetsk eene schoone toekomst tegemoet. Ik geloof echter dat van alle siberische gemeenten van eenigen omvang krasnojarsk zich het snelst zal ontwikkelen.

an 7 Maart tot 19 April dus in 42 dagen waren de volgende afstanden afgelegd :

Werst. Kilometer.

Van Peking tot Kalgan .... 200 » Kalgan » Oerga. . , . . 1 35o

» -Oerga » Troïtskosavsk 2 5o

» Kiachta » Irkoetsk . . . 493 « Irkoetsk » Krasnojarsk . i 008

» Krasnojarsk » Tomsk. . . . 556

» Tomsk » Bolotnaja. . . io5

3 762 = 4013 4 2l3

Het moge thans vergund zijn, in aansluiting met vroegere berichten, eenige beschouwingen te wijden aan de transSiberische spoorweglijn.

Moeielijk kan worden overschat hare beteekenis voor :

50