is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tusschen het witste licht en het zwartste duister bevindt de weetgierige zich derhalve in een lastig chiaroscuro.

Hij telt zijne knoopen en het orakel — misschien wel, dewijl onlangs van de aarde aan Themis is geseind dat Peking thans van Tientsin per spoor in zes uren kan worden bereikt, terwijl de tocht per huisboot op de Peihorivier vroeger drie a vier dagen duurde—zegt; ,,gaan !"

Aangenomen nu dat de reiziger geene vooraf vastgestelde bijzondere studiën in de Chineesche hoofdstad wil maken, dat zijne aspiratiën het midden houden tusschen die van den bespiegelenden toerist en van den ,,boldraver", dan zal hij komen, zien en overwinnen — er valt te worstelen : vooral de reukorganen in het geweer !—en naderhand zeggen dat het eene zware beproeving was, doch dat om China's beeld te krijgen, de Pekingsche lens moet worden gebezigd.

En thans, lezer, meenende dat ik ga trachten te voorzien in de ontstentenis van een Murray of Baedeker voor China, meer in het bijzonder wat de metropolis betreft, haast giju wellicht met mijne schets aan haar lot over te laten. Immers, gij wilt naar Peking en dan is mij geene ruimte toegestaan voor de opsomming van alle hotels, parken, pleinen, musea, concertzalen en andere „attractions", welke . . . . wij hopen dat onze kindskinderen er eenmaal zullen vinden ; óf wel : gij denkt niet aan die reis, en dan laat de vraag u koud hoeveel voet hoog, breed en dik de muren der tartaarsche stad, der Chineesche stad zijn, hoevele poorten moeten worden doorgegaan om den tabernakel : het paleis des Keizers, te bereiken, hoevele (geschilderde) vuurmonden de wallen heeten te verdedigen, terwijl zelfs het steeds hij benadering op te geven cijfer der inwoners u weinig belang zal inboezemen.

Intusschen, evenals een deur op een kier kan staan en derhalve niet noodzakelijkerwijs geheel open of geheel dicht behoeft te wezen, evenzoo is het mogelijk dat gij u te eeniger tijd de vraag znlt voorleggen ; ,,moet Peking al of niet in