Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van denzelfden aard, welke Marco Paolo daar aantrof, en die vervaardigd werden door den sterrekundige van KublaïKhan, toen deze in 1264 Peking tot zijne hoofdstad maakte.

Van den muur kan men tevens zien:

3°. de Kao ch'ang (Examenhof): op dit terrein staan 14.000 cellen, in welke de uit het geheele Rijk opgekomen candidaten, om de drie jaren, examen afleggen om voor de hoogste staatsambten in aanmerking te kunnen komen.

Hiermede is de lijst der tegenwoordige bezienswaardigheden van Peking ten einde; de Tempel des Hemels en andere plaatsen, waar Europeanen vroeger werden toegelaten, zijn thans met onverbiddelijke gestrengheid voor hen gesloten.

Peking, bekeken van boven, waar het beeld gelouterd wordt als bij een lichtdruk, gelijkt eene reusachtige verzameling van grauwe daken huizen zonder verdieping, hier en daar afgebroken door wat groen, door een pagoda en door de gele tegels, waarmede de gebouwen der „verboden stad" zijn gedekt. Er is geen enkel monument, geene enkele kunstcollectie, geen plein, geen ,, avenue , geen plantsoen, en toch is de reis er heen van uit Japan of Shanghai der moeite waard.

Immers, die chaos vormt nog steeds het brandpunt eener wereld, waar voor ons alles op het hoofd staat, die eeuwen in stand bleef en voor welke het oogenblik van wankelen eerst thans schijnt aangebroken.

De reiziger, die Peking bezoekt, zal van het geheel een blijvenden indruk van merkwaardigheid medenemen, doch hij onthoude zich van analyse, beperke zijn verblijf zooveel mogelijk en schudde bij vertrek het stof van zijne voeten.

X

Peking, Juli iSgy.

In den zomer wordt Peking bij heldere lucht, geroosterd door de zon met onverbiddelijke gestrengheid. Die zon is

Sluiten