Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van Aï. E. KL UWER, te Deventer,

W. C. A. Bidderhof, Leerboek der Perspectief, ten gebruike op Teekenscholen, Burgeravondscholen en voor Zelfstudie, met 176 figuren tusschen den tekst en 106 Vraagstukken. Deel I . . f 1.25

W. C. A. Bidderhof, Leerboek der Perspectief, ten dienste van Candidaten voor de akten Middelbaar Onderwijs (M' en M*i) in het Hand- en Rechtlijnig Teekenen; ten gebruike op Teekenscholen en voor Zelfstud e. Met 155 figuren en 2 uitslaande platen, benevens 280 opgaven. Deel II - 2.25

Beide Boeken werden allergunstigst beoordeeld o. a. in: Maandblad voor Teekenonderwijs, De Bode, Schoolblad, Maandblad voor Vakopleiding, De Kathol. School, enz. Uitvoerig geïllustr. Prospectus staat op aanvraag gaarne gratis ten dienste.

F. J. Vaes, Graphostatica I, Samenstellen en Ontbinden van Krachten. Royaal 8°, met 250

figuren - 1.50

P. J. Vaes, Graphostatica II, Zwaartepunten. Royaal 8', met 195 figuren - 1.25

Het Derde Gedeelte Vastheidsleer is ter perse.

Men vrage s.v.p. het gratis uitvoerig geïllustr. Prospectus aan !

B. van der Wal, Handboek voor Smeden, tevens ten dienste van Inrichtingen voor Ambachts.onderwijs en Zelfstudie. Met ruim 1200 afbeeldingen. In 25 aflev. a f 0.30, ingenaaid

f 7.50, gebonden - 8.25

Door de gansche Vakpers met den meesten loi besproken.

Uitvoerig geïllustr. Prospectus, met Recensies en uitgebreide Inhoudsopgaaf, staat op aanvraag gaarne gratis ten dienste.

D. Been, Handleiding voor het Onderwijs in Handenarbeid. Afdeeling Houtarbeid. Geïllustr. - 1.50

„ Handleiding voor het Onderwijs in Handenarbeid, omvattende Klei-, rapier- en Kar-

tonarbeid. Met afzonderlijk Album - 2.90

A. ten Bosch N.Jzn., Booglampen en Booglampverlichting, met 2 beweegbare modellen . . . - 2.—

,, De Zuiggasgenerator, met 41 illustraties en een gekleurd uitslaand model - 2.50

W. Cool, Luchtschip en Vliegmachine, met 2 uitslaanbare modellen .■ ■. - 3.—

H. N. van Dijk, De Automobiel, met beweegbaar model - 2.—

J. W. Hermanie, Examen-Opgaven voor Bouwkundig Opzichter, Opzichter van den Rijkswaterstaat, Polderopzichter en Opzichter-Teekenaar Maatschappij Staatsspoorwegen - 0.90

F. A. Holleman Jr., Electriciteitsmeters en Stroomleveringstarieven, met beweegbaar model . - 1.75

Dr. J. L. Hoorweg, De Gas- en Petroleummotoren, met beweegbaar model - 2.—

„ De Dieselmotor, met beweegbaar model . . - 1.50

J. P. Huchshorn, De Katoenspinnerij. Beschrijving der Werktuigen, met een groot aantal afbeeldingen 3.90

F. K. Th. van Iterson, Stoomleidingen, Stoomdrukreduceertoestellen, Condenswater-afvoerinrichtingen - 0.50

F, Kerdijk, De Stoomturbine, met 41 afbeeldingen in den tekst en een gekleurd uitslaand model - 2.25

Dr. J. Koning, De Telefoon, met beweegbaar model - 1.25

C. Krediet en G. de Voogt, Model eener liggende Stoommachine, met beweegbaar model . . - 1.50

Mar ie A. van Nieukerken, Sanatoria voor Tuberculose Patiënten. Geïllustr - 1.—

P. A. Schroot, Bouwkunde. De Materialen, enz. voor het Metselvak. Geïllustr - 0.90

Dr. H. J. Slijper, De Compressie-Koelmachines. Met 14 tabellen en 58 figuren in den tekst. . - 1.50

E. C. Sutherland, Hoe krijgt men goed Ketel voedingswater ? Met 49 figuren - 0.70

Vergelijking tusschen Engelsche en Metrische Maten en omgekeerd - 1.25

Verzameling van Technische Onderwerpen in Vragen en Antwoorden (uit Vraag en Aanbod)

I—III, per Bundel . - 1.—

A. Vosmaer, Stoomverdeeling door schuiven, kranen en kleppen, met beweegbaar model . . - 2.50

D. de Vries, Het Berekenen der Wisselwielen voor Schroefdraadsnijden op de Draaibank, met .

44 figuren. - 0.80

D. de Vries, Fraisen en Fraismachines. Handboek ten dienste van Bureau en Werkplaats.

Met 564 figuren, f 5.25, gebonden - 6.—

A. van Waart, Een Serie Karton-modellen. Met 101 figuren - 0.60

Welk Krachtswerktuig zal ik kiezen ? - 0.30

Q. J. van de Well, De Dynamo, met beweegbaar model - 2.50

„ De Elektromotor, met beweegbaar model - 2.50

„ De Accumulator, met beweegbaar model - 1.50

„ Oplossingen der Wiskundige Opgaven van de Examens der Polyt. School

en der Techn. Hoogeschool, 2 deelen, 2e druk, le deel f 3.25, 2e deel - 5.25

Sluiten