Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKKINGEN. Aantal. Opmerkingen.

Andere functiën.

Dienstdoende officieren van kazerneering en (d) Er zijn 24 sergeanten (wacht-

wapening (c) + 90 meesters) gedetacheerd bij d

Cantinemeesters (c) ± 160 K. M. A.

Menagemeesters (c) 1+ 160

Portiers aan de kazerne ± 80 kazernes

3 ploegen ± 240

Parkmeesters bij de Vesting-Artillere . . + 40

Opzichters-bureelambtenaar bij de Genie . | 26

Sergeanten en wachtmeesters bij de K.M.A.(aT) \ 16 |

Totalen genoemd onder B.

Algemeen 16

Plaatselijke Staf . . 8

Sergeanten van wapening 47

Dienstdoende officieren van kazerneering en

wapening 90

Cantinemeesters 160

Menagemeesters 160

Portiers aan de kazernes 240

Parkmeesters Vesting-Artillerie 40

Opzichters-bureelambtenaar bij de Genie 26 Sergeanten (wachtmeester) bij de K.M.A. . 16

Totaal . . 803

C. Betrekkingen ressorteerende onder het Departement van Oorlog welke zeer waarschijnlijk wel geschikt geacht kunnen worden om te worden toegevoegd aan de groepen sedentaire betrekkingen. (Toestand op 1 Januari 1919).

~ I

Afdeelingen, dienstvakken enz. Aantal. Opmerkingen.

Departement van Oorlog. (1) Toegevoegd aan den Kapitein-

I. Af deeling Kabinet des Ministers. Adjudant. Adjunct-Commies >

Ambtenaar met den rang van klerk (1). . 1

II. Afdeeling Generale Staf.

Adjunct-Commiezen 4

Schrijvers op jaarloon 2

III. Afdeeling Personeel.

Adjunct-Commiezen 3

Schrijvers op jaarloon 1

IV. Afdeeling Artillerie.

Adjunct-Commies • • 1

Schrijvers op jaarloon 1

V. Afdeeling Genie.

Adjunct-Commies 1

VI. Afdeeling Intendance. Adjunct-Commiezen 2 Schrijvers op jaarloon 2

VIL Afdeeling Dienstplicht:

Adjunct-Commiezen 17

Klerk 1

Schrijvers op jaarloon 20

Transporteeren . 57

Sluiten