Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeelingen, dienstvakken, enz. Aantal. Opmerkingen.

Transport . . 165

Militaire verkenningen.

Bediende bij het bureau van den Directeur. 1

Topografische inrichting.

Adjunct-Commiezen 2

Klerken 2

Archief bediend 1

Conciërge 1

Bode 1

Het Staatsbedrijf det Artillerie-inrichtingen.

Opzichters 23

Amanuensis 1

Bureel ambtenaren le klasse 25

,, 2e klasse 13

Portiers 5

Bediende 1

Ambtenaren in tijdelijken dienst .... 1

Totaal . . 242

D. Betrekkingen ressorteerende onder andere Departementen en eveneens geschikt als C.

Landbouw, Nijverheid en Handel.

Geleider, toezicht op het vervoer van ontplofbare stoffen 1

Stalbaas Rijkshengstveulen Depot.... 1

Opperstalbaas bij idem 1

Justitie.

Exploiteur bij het H. M. G 1

Kamerbewaarder idem 1

Totaal . . 5

RECAPITULATIE.

Groep A . . . 467

B 803

C 242

D 5

Totaal Generaal . 1517

Sluiten