Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Betrekkingen waarin het verkrijgen van een hoogeren rang is buitengesloten.

Betrekkingen. Sergt. Sg£T- (adj.O.O.I Opmerkingen. |

Normaal schietschool. Sergeant beheerder van het materieel 2

Luchtvaartafdeeling.

Sergeant, toegevoegd aan den Adjudant-onderofficier der militaire administratie \

Sergeant, toegevoegd aan den

magazijnmeester i

Cantinemeesters -4-160

Menagemeesters 4T jöO

Portiers aan de kazerne 80 ka- ~~

zernes 3 ploegen 4- 240

Parkmeesters bij de Vesting-Artül. 4j 40 Sergeanten of wachtmeesters voor

huishoudelijken dienst bij de

Koninklijke Militaire Academie. 16

Departement van Oorlog.

Kamerbewaarder j

Boden 21

Opzichter van de modelkamer . | 1

Insp. Geneeskundige Dienst. Conciërge. . . j Bode

Rijksmag. van Geneesmiddelen. Portier j

Hoogere krijgsschool.

Amanuensis \

Conciërge j

Koninklijke Militaire Academie.

Assistent van den bibliothecaris . 1

Amanuensis 2

Sergeant in de bibliotheek. . . l

Cadettenschool. Amanuensis \

Centraal magazijn van kleeding.

Portiers 3

Opzichter bij de modelkamer. . 1

Militaire verkenningen. Bediende 1

Topografische inrichtingen.

Archiefbediende 1

Conciërge

Bode

Artille? ie inrichtingen.

Amanuensis 1

Portiers _ 5

Bediende j

Sluiten