Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE IV.

Art. 9bis.

Voor een belastingplichtige als bedoeld bij art. 2 onder le, wiens inkomen geheel of gedeeltelijk bestaat uit de opbrengst van eene onderneming of bedrijf, wordt, indien de gemiddelde zuivere opbrengst van zijne onderneming of bedrijf in de jaren 1911, 1912 en 1913 minder bedroeg dan de in het vorig artikel bedoelde interest van het daarin belegd kapitaal, bij de berekening van zijn gemiddeld inkomen over die jaren, zijne onderneming of bedrijf geacht die interest van het toen daarin belegd kapitaal te hebben opgebracht.

Bij vermeerdering of vermindering van dit kapitaal vindt de bepaling van art. 15 overeenkomstige toepassing.

Art. 8bis.

Voor een belastingplichtige als bedoeld in art. 2 onder le, wiens inkomen geheel of gedeeltelijk bestaat uit de opbrengst van eene onderneming of bedrijf, wordt, indien zijne onderneming of bedrijf begonnen is na 1 Januari 1913 voor de berekening der belasting zijn inkomen over eenig jaar, waarover belasting geheven wordt, verminderd met de in 't vorige art. bedoelde interest van het in zijne onderneming of bedrijf belegd kapitaal.

Sluiten