Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Dit boekske is geschreven uit liefde voor het schoone Waddeneiland, dat bijkans vijf jaren mijn icoonplaats was, en tevens met de begeerte eenige bouwstof aan te dragen voor de geschiedenis van mijn Friesch vaderland, waartoe ook Schelling er land in volkenkundig en zin behoort.

't Heeft mij cjroote moeite gekost, voor de ruive omtrekken van het hier ontworpen geschiedbeeld, de noodige lijnen te vinden. Schaarsch toch zijn de gegevens, die licht verspreiden over het verleden van Schellinge, zoodat reeds de onvermoeide Wagenaar bekennen moest: „wij hebben wegens dit eiland, in opzichte van vroege oudheid, in '.s lands geschiedenissen of kronyken niets kunnen ontdekkenDaaraan is 't dan ook te wijten, dat losse schetsen en geen aaneensluitend geschiedverhaal de vrucht werd van mijn onderzoek.

Aan hen, die mij in eenig opzicht met hun voorlichting hébben gediend betuig ik mijnen dank, inzonderheid aan den heer S. A. de Vries, candidaat tot den H. Dienst te Joure.

Moge dit. boekske onder de eiland-Friesen het nationaal besef, onder de vastelands-Friesen de belangstelling in de I Waddeneilanden versterken.

Ik groet u uit de verte „jeaf SkiilgelAn."

Roden, (Drenthe). 13 November 1899.

G. A. WUMKES.

Sluiten