Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI.

WAT AAN HET STRAND VOORVIEL

Het Noorderstrand van Schellingerland heeft een gansch bijzondere geschiedenis, die rijk is aan treurige en avontuurlijke gebeurtenissen. Er is slechts weinig van beschreven: de historieschrijvers zwijgen er over en de oude papieren der vroegere strandvoogden zijn verdwenen. Slechts een enkele aanteekening, een enkel besluit, een enkele wetsbepaling herinnert aan hetgeen deze kust \ oor droevigs heeft aanschouwd. Als we in een memorie van inkomsten1) des Graven van Aremberg uit den jare 1598 lezen: Cornelis Jansz Pieck, drossaard op ter Schellinck heeft van Dirck den duinmeijer 2000 gulden ontfangen, door hem gevonden in een doodemansdieftsack, leggende op te seestrant van der Schelling," of in de rekeningen van het Westerkwartier des eilands:*) »6 Jan. 1709, voor het geweer dat sy op de strant gehadt hebben in 't verongelukken van het schip, voor schoonmaken betaalt ƒ 2,40,' dan zeggen ons deze korte aanteekeningen genoeg.

Om te weten wat aan de Schellinger kust voorviel, vorsehe men echter in de eerste plaats niet in oude bescheiden, maar ga men slechts bij laag tij een paar

') In het Rijkearchief te 's Gravenhage.

2) In het Rijksarchief te Haarlem.

Sluiten