Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snijden en uitdeelen, doch de schipbreukelingen vielen als hongerige wolven op hem aan en nikten het brood onder het mes weg, zoodat hij op het krat van den Magen moest gaan staan. Toen de honger was gestild, beval hun de schout de wapens over te geven, hetgeen de meesten gewillig deden. \ ervolgens werden zij bij de boeren ingekwartierd. Het schip zonk weldra met zijn zware kanonnen en, naar men zegt, ook met de krijgskas, weg in het wielend zand. Wel heeft men later getracht de juiste plek weer te vinden, ten einde de kostbaaiheden op te delven, doch alle onderzoek was vergeefsch.

Allerlei bizonderheden hoort men verder op OosterSchelling over de stranding van de Wilhelmsburg, een schip met omtrent 300 landverhuizers, bestemd voor Amerika en afkomstig uit Hamburg.1) 't Werd in den winter van 1863 op het strand geworpen en slechts een tiental schepelingen ontkwamen aan den dood in de golven. Het strand moet toen als een slagveld zijn geweest, dat met lijken is bezaaid. De doode lichamen der tusschendekspassagiers bleven in de romp van het schip afgesloten zitten, 'zoodat dagen lang een nare lijklucht over het strand woei. De kapitein zou zich uit wanhoop hebben vergiftigd; zijn lijk was loodkleurig en ligt begraven op het kerkhof van Hoorn.

^ ;ln geen gestrand schip hoort men echter op Schellingerland meer spreken dan van de Lutine. Zij is inderdaad een vast bestanddeel geworden van de Sehellinger samenleving en daarom mag hare geschiedenis hier niet ontbreken.2)

') De Ooster-Pchellingers noemen het schip dan ook „de Hamburger." ) eigel. Bijdrage tot <i>' Gesch. uan de Lutine, uit het Engelsch

vertaald door J. J. Fleteher. Niet in den handel.

10

Sluiten