Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

M?arann,rwr ^ Tv"T dat zij onJuiste gegevens biedt,

-laai nu we met afschriften van ouden datum hebben te doen, die ons na

co7rl?UW0n Zm °VergCdragen' ligt het in den aai'd der zaak, dat onze codex niet meer zuiver is.

Allen echter, die zich met de zaak bezig houden, zijn overtuigd, dat men ei een tijdruimte van 6 a 7000 jaren op Adam terug moet.

Sluiten