is toegevoegd aan uw favorieten.

De machines voor de houtbewerking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat een of meer drijfassen loodrecht op' de andere moeten staan, dan heeft men in het drijfwerk conische kamwielen noodig of riemen die over leirollen worden geleid; het een zoo wel als het ander is minder praktisch. Vervolgens maakt het een punt van overweging uit of men slechts weinige machines zal nemen, die ieder voor een aantal bewerkingen zijn ingericht, of meerdere machines die ieder slechts ééne bewerking kunnen uitvoeren. In groote fabrieken verdient zonder twijfel het laatstgenoemde stelsel de voorkeur ; of dit ook in kleinere het geval is, kan niet zonder kennis der omstandigheden beantwoord worden ; ieder geval moet op zich zelf worden beoordeeld. Ongetwijfeld zal door het aanschaffen van een klein getal meer samengestelde, zoogenaamde universeele machines, het benoodigde aanlegkapitaal geringer worden. Het is echter meestal niet mogelijk op zulke samengestelde werktuigen de verschillende bewerk kingen gelijktijdig uit te voeren; de eene moet op de andere wachten. Dus verdient dit systeem aanbeveling als de hoeveelheid werk niet zoo groot is dat een enkelvoudig werktuig b.v. een cirkelzaag, een schaafbank, onafgebroken in werking kan blijven. Moet echter zulk een universeel werktuig voor verschillende werkzaamheden ingericht worden door het plaatsen van andere messen op de beitelassen, dan naderen de grenzen, waartussclien de bruikbaarheid ligt, elkander nog dichter, d. w. z. die bruikbaarheid is dan niet zeer groot.

De meest eenvoudige mechanische werkplaats voor de bewerking van het hout ten dienste van het bouwambacht zou naar onze meening dienen te bevatten : een cirkelzaag, een vlak- en dikteschaafmachine, een lijstenscliaaf, een ploegmachine, èen steekmachine met boormachine, een vrijstaande boormachine, een lintzaag, een slijpmachine voor zagen en een slijpmachine voor messen. De vier eerstgenoemde machines moeten op ééne rij in het midden van het gebouw worden opgesteld, dat als men hout van