Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN

[D 16

i.

^—JDe Bedrijfs-Instituten en Patroonsleergangen.

door R. P. J. Tutein Nolthenius C.I. ' x en Mr. J. Verschuyl.

De Zweedsche Reisbeurzen.

door C. J. F. Ljunggren.

Het Belgische Ambt der Middelstanden.

door Dr. H. Lambrechts.

437 J Ter verspreidiïru

n

Zie de keerzijde van den omslag.

Sluiten