Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatschappij van Nijverheid

Internationale Tentoonstelling van Ambaehtswerktuigen in 1907.

Bedrijfsinstituten

en

Patroonsleergangen,

door

E. P. J. TUTETN NOLTHENIUS C.I. en

Mr. J. VERSCHUYL.

EERSTE AFDEEUNC.

De Duitsclie Bedrjjfsiustituten en Patroon sleergangen.

In de groote zaal van het Paleis voor Volksvlijt, ter weerszijden van het podium waarop de instellingen van het Departement Amsterdam der Maatschappij van Nijverheid tentoonstelden, waren tegen de zijwanden twee gelijkvormige ruimten afgeschoten.

In beide vertrekken, vier meter diep en zes meter breed, aan de voorzijde open, hingen reeksen fotographien en tabellen hier en daar afgewisseld door kunstig gesmeede voorwerpen in ijzer, koper of zink. Verder stonden er eenige keurig afgewerkte kasten en kastjes met glazen deuren, waarachter voortbrengselen zichtbaar werden, die men in zulk een omgeving op den eersten aanblik niet zoude verwachten : schoenen en nogmaals schoenen. Zeer modieuse balschoentjes, geheel van goudleer, en lompe zwarte schoenen, blijkbaar voor mismaakte voeten. En dan nog eenige zaken, die schijnbaar meer in kinderscholen te

Sluiten