Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BELGISCHE AMBT DER MIDDELSTANDEN.

Het verbeteren van het Gereedschap in de Burgerambachten.

Aanvragen voor Staatstoelagen

Januari 1 Februari ] Maart 1 April 1 Mei ] Juni 1 Juli 1 Augustus 1 September! October | November \ December

Sluiten