Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sWd »Sö£p„fr°M «TH™ W°r'"«-

- Site -

gesteldheid van de commissarissen van politie als Iip hiWl^K ,mlnjtr Ya" Bir>nenlandsehe Zaken Thoebecke zeide

«java x:S £?

"'O'""1" pohlteml u «« ajmi „„ „/9e,„«„ gmmemnï

*J?3l£ SSttTL

de zittincr vnn 99 Mm 18m j , oloet.van Uldhuis zeidein

2it»r:v° "" *'®w-*»" * <■'*

^ïï;Vde^,s|r;0£b*«'- -«--sMd

, ^,aar overigens de dienstbaarheid van den commissaris vastnnlifi'L SC 1 vraa£ °f den naam van ambtenaar van riiks-

wórde^lVimbt.*,»". we's"ins; beschouwd 'moet politie ambtenaar van de algemeene of rijks-

zelfd^ ^r7QTTJeV' De Commissie komt tot de behandeling der y ? J"?n aatlzlen van den burgemeester.

Zij meent die vraag te moeten splitsen in twee onderdeelen;'

1) Francken , bladz 382.

2) Fraxcken , bladz. 383.

3) Handelingen, bladz 839.

Sluiten