Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen eene al te groote waarde te hechten aan de doodende kracht van het zonlicht en hiervoor moet ik nadrukkelijk waarschuwen. Velen zullen ook met eenig nadenken zelf wel eenige oorzaken kunnen uitvinden, waarom in vele gevallen in 't dagelijks leven geen grooter succes door eenvoudige beschijning der zon kan verkregen worden; een enkele grond toch ligt al erg voor de hand en wel de buitengewone kleinheid van de bacterie, die haar zelfs waar de zon ongehinderd kan doordringen nog schaduw doet vinden. Honderde malen heeft ieder kunnen opmerken, wanneer op een mooien dag de zon vroolijk en helder in de kamer scheen, dat in de binnendringende stralenbundel allerlei stofjes zweven en op en neer dansen; welnu in de schaduw van zoo'n enkel stofdeeltje zouden reeds ettelijke bacillen een vrij veilig toevluchtsoord kunnen vinden. Daartegenover staat echter dat willekeurige voortbeweging over 't algemeen geen eigenschap van bacteriën is, zoodat zij zich niet aan den invloed der zon kunnen onttrekken, daarom is 't ook aan elkeen ten sterkste aan te raden om de zon steeds zooveel mogelijk ongehinderd overal te doen binnentreden, zoodat men evengoed zou kunnen spreken van alles goed te lichten als te luchten.

Sluiten