Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat er èen pokdaal overbleef. Wat wordt nu echter bereikt met de zorgvuldige buitensluiting van chemische stralen? In de eerste plaats dit: de pokblaasjes, die ook opkomen als in gewoon licht, gaan niet etteren, de daarbij optredende koorts, die zeer nadeelig op den patiënt kan werken, blijft ook weg en van eene zeer onaangename stank, die hevige lijders steeds bij zich hebben, is geen sprake. Is nu de patiënt genezen, dan zal hij geene litteekens overhouden en zijn geheele leven niet rond moeten loopen met een door de pokken geschonden gelaat, terwijl hij tijdens de ziekte niet gekweld wordt door die ondragelijke jeuk, die haast dwingt tot krabben, iets wat niet bevordelijk is voor de genezing en wat litteekens geeft en tevens meebrengt, dat de handen veel meer smetstof overal op verplaatsen. Eene vermindering van besmetting voor de aanwezigen ligt ook hierin, dat in 't roode licht de vliegen en muggen meesttijds rustig blijven zitten en dus niet door rondvliegen de smetstof overbrengen, 't Roode licht schijnt niet den minsten schadelijken invloed op den patiënt te hebben, hij gevoelt zich door bovengenoemde voordeden in tegendeel vrij behagelijk. Men kan den patiënt ook in donker behandelen, doch de resultaten

Sluiten