Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van oudsher heeft de mensch niet alleen getracht alles om zich heen waar te nemen, maar zich ook van alles eene voorstelling te maken, zich afvragend het hoe en waarom.

Het is geen wonder, dat onder de vele opgaven, die de mensch zich gesteld heeft, ook deze behoort: wat is onze aarde, waarop wij wonen, hoe is zij ontstaan; én de zon èn de maan èn de vele duizenden sterren, die wij 's avonds kunnen waarnemen, hoe ontstonden deze, hoe zijn deze en is er tusschen al deze hemellichamen, zoowel wat hun „zijn" betreft als wel hun ontstaan, eenig verband?

De geologie leert ons een en ander over de aarde, hare samenstelling, vorming en ligging harer samenstellende deelen en de veranderingen, die alle deze bestanddeelen ondergaan. Hiermede komen we echter, wat het ontstaan betreft, niet veel verder, doch

Sluiten