Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een spleet en dezen lichtbundel ook door een prisma gaan en zag nu verschillende kleuren. Met deze eenvoudige proeven was door hem nu opgemerkt dat: i° het licht niet homogeen is maar bestaat uit verschillende kleuren en 2° doordat deze kleuren verschillend breken, komen ze te voorschijn wanneer het licht door een prisma gaat. Het is bekend dat deze kleuren, ontstaan door ontleding van 't samengestelde zonlicht, tezamen het zoogenaamde spectrum vormen. Denken wij ons nu nog een kijker waarin wij dit spectrum opvangen en bezien kunnen, dan hebben wij het eenvoudigste „historische" spectroscoop. Onbesproken blijft een andere wijze om een spectrum te verkrijgen met behulp van een zeer fijn traliewerk op een reflecteerend metaaloppervlak van 600—800 verdeelstreepjes per mM. (in 1882 door Rowlands), waarbij men geen lensen meer noodig heeft en dus de fouten der lensen en hun sterke lichtabsorptie vermeden worden.

Dit spectrum nu geeft ons opheldering omtrent de lichtsoorten die door de spleet gingen. Ontbreekt de een of andere lichtsoort in de lichtbron, zoo komt in 't spectrum een donkere plaats; zijn t maar enkele lichtgolflengten die naast elkaar ontbreken

Sluiten