Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarnemen in welken tijd bij hen ongeveer 50 ccm. d. i. + 65 milligram lucht in de vlam tot verbranding van het gas bijdroeg, waar uit volgt, dat in die seconde dus ongeveer 65/2o.ooo.ooo = V3.000.000 mgr. voor de waarneming heeft gediend; wat een uiterst gevoelige reactie het is toont deze eenvoudige proef met groote duidelijkheid.

Waar nu onze atmosfeer voortdurend keukenzout, d. i. natriumchloride, eene verbinding van natrium en chloor bevat, dat wel door het door den golfslag verstoven zeewater in de atmosfeer komt, is het niet te verwonderen dat alles en alles in onze atmosfeer met een keukenzoutneerslagje bedekt is; wanneer we dan ook in de nabijheid van een nietlichtgevende vlam even wat stof uit onze jas kloppen zoo kleurt zich deze direct geel en zouden we met het spectroscoop de typische natriumlijn in het geel kunnen waarnemen.

Het is dan ook niet te verwonderen dat toen alles nog niet zoo bekend was Herschel en ook latere onderzoekers als b.v. Talbot tot de genoemde verkeerde gevolgtrekking kwamen.

Zooals we zagen nam Fraunhofer het eerst de lijnen in het zonnespectrum nauwkeurig waar

Sluiten