Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hoofdzaak de Fraunhofersche lijnen, hier komen dus al deze elementen in dampvorm voor en het licht der kern moet deze damplaag passeeren, de lichtstralen der betreffende kleuren worden meer geabsorbeerd als ze uitgezonden worden doordat ook deze laag koeler is en zooals we vroeger reeds gezien hebben worden de helle lijnen omgekeerd tot donkere lijnen.

Wij komen nu tot de chromosfeer. De naam is ingevoerd door den Engelschman Lockyer, aan wien wij tot in den jongsten tijd zooveel op dit gebied te danken hebben.

De chromosfeer is hoofdzakelijk rijk aan waterstof en het nog lichtere Helium als gassen en verder de metalen calcium, strontium barium, ijzer, magnesium, natrium, mangaan, chroom, aluminium en Titaan.

Ijzer en Titaan zijn wel de meest voorkomende elementen en wij vinden deze elementen ook als hoofdbestanddeel der meteorieten, die als tastbare producten der zoo geheimzinnige hemellichamen tot ons komen.

Uit de chromosfeer komen nu deze vurige tongen welke men protuberanzen genoemd heeft. Deze zijn wel het eerst waargenomen door Airy in 1842, bij, een zoneclips. Onze reeds genoemde Janssen was

Sluiten