Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij moeten noodzakelijk wijzen op eene opvatting omtrent deze materie waartoe juist de verschijnselen bij het spectraal onderzoek veel heeft bijgedragen.

Afgezien van verontreinigingen had b.v. Lockyer waargenomen, dat dezelfde lijnen soms aan meerdere elementen behooren, hetgeen voor hem reden was te besluiten dat onze elementen gesplitst, gedissocieerd kunnen worden in producten die meerdere elementen onderling gemeen kunnen hebben. Hierin ligt eenigermate opgesloten dat elk element samengesteld zou zijn uit nog kleinere deeltjes en elk zoo'n deeltje met een lijn in 't spectrum overeenkomt en wanneer bovendien verschillende elementen zulke deeltjes gemeen zouden hebben zou hieruit de mogelijkheid blijken de elementen in elkaar om te zetten wanneer men maar over genoeg hooge temperaturen kan beschikken b.v. zooals die, welke op onze hemellichamen voorkomen.

Anderen als Kirchhoff en Angström namen ook wel hetzelfde waar, maar zij meenden dat het samenvallen van lijnen bij verschillende elementen komt doordat onze toestellen het licht niet vergenoeg uit elkaar kunnen spreiden, waardoor lijnen die nu

Sluiten