Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

electrische vonk, die men ooit te zien kan krijgen, als .voorbeeld nemen, want ieder heeft er een voorstelling van, aangezien ik hier eene atmosferische ontlading, de bliksemstraal op 't oog heb. Dit klinkt misschien eenigszins eigenaardig, maar toch is een bliksemstraal niets anders dan eene enorme krachtige vonk, overspringende van de eene wolk naar de andere of van eene wolk naar de aarde of omgekeerd; en dat men den indruk krijgt van een straal en niet van eene vonk komt alleen daardoor, dat bij de groote snelheid, waarmede de electriciteit dien langen weg aflegt, 't oog nog den indruk van licht op de eene plaats behouden heeft als de vonk reeds weer op eene andere plaats is aangekomen. Doch hierover niet meer; de zaak is, dat men zoowel bij eene atmospherische ontlading, die ettelijke kilometers bedraagt, als bij de kleinere eenige centimeters lange vonken, die we met onze toestellen kunnen te weeg brengen, den indruk krijgt van ééne enkele ontlading; en deze indruk is onjuist, want wat ons één enkele vonk toeschijnt is inderdaad eene reeks van ontladingen heen en weer, die ontstaan, doordat bij 't doorslaan van de scheidende luchtlaag méér electriciteit overgaat dan noodig is voor 't herstel van den even-

Sluiten