Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstelling van seingever en ontvanger, zooals die in 't systeem Slaby-Arco gebruikt wordt.

Zooals we vroeger reeds opmerkten is, om te kunnen telegrafeeren, ieder station voorzien van een seingever zoowel als van een ontvanger; en daar nu de eerste ook geregeld wordt door de windingen b (fig. 13) is 't mogelijk beide te doen werken met denzelfden luchtdraad en men verbindt dan, al naarmate men berichten wil uitzenden of ontvangen, den luchtdraad met seingever of ontvanger. Beide tegelijk kunnen met één luchtdraad niet werken, hetgeen na 't bovenstaande zeker [wel geen nadere verklaring behoeft.

Het aansluiten van den luchtdraad aan de aarde geeft groote voordeelen, daar atmosferische ontladingen, vooral bij onweer zich dadelijk naar de aarde laten afleiden en dus minder storend op 't seinen, hoofdzakelijk op 't ontvangen kunnen werken. Voorts zal er ook geen sprake zijn van 't optreden van spanningen, die gevaarlijk kunnen worden voor de bedienende personen, terwijl verticale geleiders, zooals bliksemafleiders, ijzeren masten enz., zonder meer als luchtdraad gebruikt kunnen worden; (waar deze ontbreken verbindt men den luchtdraad aan hooge

Sluiten