Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel niet verdringen zal, maar toch zeer zeker er naast hare plaats zal blijven innemen, want nog een speciaal gebied, waar de telegraafpaal met zijne draden geheel misplaatst is, vormt 't hooggebergte. Hier toch werken te veel vernielende invloeden, dan dat niet voortdurend de gemeenschap verstoord zou worden, en nu is reeds gedeeltelijk en spoedig zal zeker^ geheel, de draadlooze telegrafie daar alleenheerscheres zijn.

Hiermede hoop ik dat ik de vragen, waarop ik reeds in 't begin van mijne schets zinspeelde, naar wensch heb beantwoord en dat ook zij die 't lezen zonder er naar gevraagd te hebben er mede tevreden mogen zijn,

H. O. DE RUIJTER DE WILDT.

December 1904.

Sluiten